TERAPIA DDA ONLINE z Kamila Grzypek

TRUDNA PRZESZŁOŚĆ, TRAUMY

Nie mów!
Nie ufaj!
Nie czuj!

Trudne prawda? Jednak to najczęstsze przekonania z jakimi żyją osoby, które mają za sobą trudne doświadczenia, zwłaszcza z dzieciństwa.

Być może już wielokrotnie zastanawiałaś się nad tym, aby zmienić ten schemat.

Może zauważyłaś w jak wielu dziedzinach Twojego życia szwankuje poczucie własnej wartości? Może doświadczasz uczucia odtrącenia, bycia niewystarczająco dobrą, może nawet niepotrzebną?

Zastanów się czy czasami:

  • Czy czujesz silną potrzebę bliskości, bycia zrozumiana i zaakceptowaną?
  • Jak często zbyt poważne traktujesz siebie?
  • Czy męczy Cię chęć sprawowania nadmiernej kontroli?
  • Masz skłonność do perfekcjonizmu?
  • Dokucza Ci duża wrażliwość, a nawet nadwrażliwość na swoim punkcie?
  • Odczuwasz czasami pustkę emocjonalną?
  • Zauważasz swoje zachowania autodestrukcyjne lub kompulsywne?
  • Cierpisz na nieumiejętność zrelaksowania się?
  • Masz poczucie zbyt dużej odpowiedzialności, a w innych dziedzinach całkowity brak kontroli?
  • Zdominowała Cię chęć uzyskania miłości i akceptacji otoczenia?

Terapia DDA jest skierowana do osób dorosłych, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Syndrom DDA, czyli Dorosłe Dziecko Alkoholika, nie jest oficjalnie uznany jako jednostka chorobowa, ale jest powszechnie rozpoznawany i boryka się z nim duża liczba osób w Polsce. Terapia DDA opiera się na przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca i ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej.

Objawy syndromu DDA w dorosłym życiu są podobne do symptomów PTSD (Zespół Stresu Pourazowego), które mogą występować u żołnierzy powracających z wojny. Mogą to być:

Problemy emocjonalne, takie jak chroniczne poczucie winy, depresja, lęk, wrażliwość na krytykę i trudności w nawiązywaniu bliskich relacji.

Problemy w zachowaniu i relacjach, takie jak trudności z zaufaniem innym osobom, trudności w okazywaniu uczuć, trudności w ustalaniu zdrowych granic i konflikty w relacjach z innymi.

Trudności w funkcjonowaniu społecznym, takie jak poczucie niezadowolenia z własnego życia, trudności w osiąganiu celów, trudności w utrzymaniu stabilnej pracy i trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych.

Terapia DDA ma na celu pomoc w zrozumieniu i rozwiązaniu tych problemów poprzez terapię indywidualną, terapię grupową i/lub terapię rodzin. Terapeuta będzie pracować z klientem, aby pomóc mu zidentyfikować i przepracować negatywne wzorce myślenia i zachowań wynikające z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej. Osoby korzystające z terapii DDA mogą odczuć poprawę w swoim ogólnym samopoczuciu, relacjach z innymi oraz ich zdolności do radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.

Oferta terapii DDA obejmuje:

Indywidualne sesje terapeutyczne, podczas których terapeuta będzie pracować z klientem nad przepracowaniem negatywnych wzorców myślenia i zachowań.

Terapia grupowa, w której uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie wspierać się nawzajem w procesie zdrowienia.

Terapia rodzinna, jeśli istnieje potrzeba pracy nad relacjami w rodzinie alkoholika i ich wpływem na obecne relacje.

Praca nad budowaniem zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.

Praca nad rozwijaniem zdolności do nawiązywania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Terapia DDA może być skuteczna w pomocy osobom dorosłym, które doświadczyły trudności wynikających z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej. Daje szansę na zdrowienie emocjonalne, rozwój osobisty i zwiększenie jakości życia.

Objawy syndromu DDA w dorosłym życiu mogą być różnorodne i zróżnicowane, jednak najczęściej można zaobserwować następujące objawy:

Problemy emocjonalne: osoby z syndromem DDA często borykają się z niską samooceną, lękiem, depresją, trudnościami w stabilizowaniu nastroju oraz z trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji.

Trudności w funkcjonowaniu społecznym: osoby z syndromem DDA często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Często mają problemy w zaufaniu innym, mają trudności w wyrażaniu potrzeb i emocji, a także w radzeniu sobie ze stresem.

Problemy związane z uzależnieniem: osoby z syndromem DDA często mają skłonności do uzależnień, takich jak alkohol, narkotyki, hazard czy inne zachowania kompulsywne. Jest to często wynik stosowania mechanizmów radzenia sobie, które wynieśli z rodzin z problemem alkoholowym.

Trudności w radzeniu sobie ze stresem: osoby z syndromem DDA często mają trudności w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i stresem. Często sięgać mogą po niezdrowe strategie radzenia sobie, co może prowadzić do narastających problemów.

Terapia DDA jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb i wyzwań, z jakimi spotyka się osoba z syndromem DDA. Terapeuta, który specjalizuje się w terapii DDA, pomaga osobie w zrozumieniu wpływu traumy i dysfunkcji rodzinnych na jej życie oraz w odkrywaniu zdrowszych sposobów radzenia sobie. Terapia DDA może pomóc w odbudowie wiary we własne siły, poradzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, budowaniu zdrowych relacji i wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Jeśli szukasz pomocy w radzeniu sobie z objawami syndromu DDA, zapraszam do skorzystania z mojej terapii indywidualnej. Wspólnie będziemy pracować nad przepracowaniem traumy, poprawą samooceny, budowaniem zdrowych relacji i znalezieniem skutecznych strategii radzenia sobie w codziennym życiu.

Terapia DDA, czyli terapia dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, ma na celu pomoc w przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca i objawów związanych z tym syndromem. Chociaż nie jest to ujęte jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11, syndrom DDA jest powszechnym problemem dotykającym wielu ludzi. Szacuje się, że w Polsce aż 3 miliony osób może cierpieć z tego powodu.

Terapia DDA opiera się na podobnych zasadach co terapia dla dorosłych dzieci wychowanych w rodzinach dysfunkcyjnych, znana jako syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej (DDD). Terapia polega na przepracowaniu negatywnych wzorców i traumatycznych doświadczeń wynikających z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej.

Objawy syndromu DDA w dorosłym życiu mogą być podobne do symptomów Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), który występuje u żołnierzy powracających z wojny. Przykładowe objawy mogą obejmować trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, niskie poczucie własnej wartości, lęki i depresję, trudności w kontroli emocji, problemy z zaufaniem innym osobom, nadmierną samoocenę i potrzebę uznania, a także trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjonalnymi wyzwaniami.

Jeśli odczuwasz takie objawy lub masz podejrzenia, że cierpisz na syndrom DDA, terapia może być pomocna dla Ciebie. Terapeuci specjalizujący się w terapii DDA oferują wsparcie i narzędzia, które pomogą Ci przepracować negatywne wzorce i traumy wynikające z dzieciństwa w rodzinie alkoholowej. Terapia DDA może pomóc Ci zrozumieć i zmienić negatywne schematy myślowe i zachowania, rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie ze stresem i wzmocnić Twoje poczucie własnej wartości.

Terapia DDA online

Terapia DDA online

Terapia DDA online

Terapia DDA online

A jak wyglądają Twoje relacje? Nie tylko te najbliższe, ale też koleżeńskie czy zawodowe.

Być może zauważyłaś u siebie niewłaściwe wzorce, rzadko doświadczałaś poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, co przekłada się na Twoje relacje w dorosłym życiu i problemy w relacjach?

Przykre doświadczenia z dzieciństwa są przyczyną kłopotów z akceptacją własnego ciała, określeniem własnej tożsamości i wchodzeniem w dojrzałe relacje partnerskie oparte na realnych podstawach emocjonalnych. Przyczyn tego można doszukiwać się w zaniżonym poczuciu własnej wartości i nieumiejętnością zaufania.

Z tego powodu możesz mieć skłoności do dążenia do zamrażania uczuć. Nie czuj. Znasz to? Przekłada się to na brak zaufania i brak poczucia bycia wystarczającą i potrzebną. Możesz mieć trudności z otwartym wyrażaniem własnych uczuć i doświadczeń, obawiać się oceny ze strony innych osób. Grać…

Co może dać Ci hipnoterapia?

Poznanie i zmianę wpływu negatywnych doświadczeń na obecną sytuację. Poznanie korelacji pomiędzy tym, co wydarzyło się w przeszłości i jaki wpływ mają te doświadczenia na obecną sytuację. Dzięki temu możliwe jest przejście do kolejnego etapu hipnoterapii, w którym uzyskasz ode mnie wsparcie, które jest niezwykle istotne dla powodzenia procesu. Celem tego etapu jest zamknięcie wydarzeń z przeszłości oraz poszukiwanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem obecnego potencjału bez obciążenia doświadczeniami z dzieciństwa. Zbudujesz pozytywny obraz własnej osoby, uwierzysz w siebie i dokonasz korzystnych i potrzebnych zmian. Zobaczysz zmianę w swoim stanie emocjonalnym i mentalnym, a zupełnie nowe wzorce zachowań staną się dla Ciebie całkowicie naturalne 💛.

Terapia indywidualna sprzyja bliskiej relacji z terapeutą, co przekłada się na zwierzenia i dogłębne zrozumienie problemów i emocji, nawet tych najbardziej skrywanych. Jasne, możesz to zrobić poprzez tradycyjną psychoterapię. Jeśli lubisz długo się babrać w tym „błotku”. Otóż badania pokazują, że hipnoterapia ma 93% skuteczności przy 6 sesjach, a tradycyjna psychoterapia 38% skuteczności przy 600 sesjach. (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970). Możesz też nic nie robić i dalej żyć tak jak żyłaś. Przecież jakoś dajesz radę, prawda? Bez względu na to jaką drogę wybierzesz, chcę żebyś wiedziała, że nie jesteś w tym osamotniona. Ja też kiedyś przez to przechodziłam. Po 10 latach różnych terapii W KOŃCU pomogła mi hipnoterapia.

Zapisz się na darmową konsultację