TERAPIA DDA WARSZAWA z Kamila Grzypek

TRUDNA PRZESZŁOŚĆ, TRAUMY

Nie mów!
Nie ufaj!
Nie czuj!

Trudne prawda? Jednak to najczęstsze przekonania z jakimi żyją osoby, które mają za sobą trudne doświadczenia, zwłaszcza z dzieciństwa.

Być może już wielokrotnie zastanawiałaś się nad tym, aby zmienić ten schemat.

Może zauważyłaś w jak wielu dziedzinach Twojego życia szwankuje poczucie własnej wartości? Może doświadczasz uczucia odtrącenia, bycia niewystarczająco dobrą, może nawet niepotrzebną?

Zastanów się czy czasami:

  • Czy czujesz silną potrzebę bliskości, bycia zrozumiana i zaakceptowaną?
  • Jak często zbyt poważne traktujesz siebie?
  • Czy męczy Cię chęć sprawowania nadmiernej kontroli?
  • Masz skłonność do perfekcjonizmu?
  • Dokucza Ci duża wrażliwość, a nawet nadwrażliwość na swoim punkcie?
  • Odczuwasz czasami pustkę emocjonalną?
  • Zauważasz swoje zachowania autodestrukcyjne lub kompulsywne?
  • Cierpisz na nieumiejętność zrelaksowania się?
  • Masz poczucie zbyt dużej odpowiedzialności, a w innych dziedzinach całkowity brak kontroli?
  • Zdominowała Cię chęć uzyskania miłości i akceptacji otoczenia?

A jak wyglądają Twoje relacje? Nie tylko te najbliższe, ale też koleżeńskie czy zawodowe.

Być może zauważyłaś u siebie niewłaściwe wzorce, rzadko doświadczałaś poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, co przekłada się na Twoje relacje w dorosłym życiu i problemy w relacjach?

Przykre doświadczenia z dzieciństwa są przyczyną kłopotów z akceptacją własnego ciała, określeniem własnej tożsamości i wchodzeniem w dojrzałe relacje partnerskie oparte na realnych podstawach emocjonalnych. Przyczyn tego można doszukiwać się w zaniżonym poczuciu własnej wartości i nieumiejętnością zaufania.

Z tego powodu możesz mieć skłoności do dążenia do zamrażania uczuć. Nie czuj. Znasz to? Przekłada się to na brak zaufania i brak poczucia bycia wystarczającą i potrzebną. Możesz mieć trudności z otwartym wyrażaniem własnych uczuć i doświadczeń, obawiać się oceny ze strony innych osób. Grać…

Zapraszam do skorzystania z terapii DDA – terapii skierowanej do osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Terapia DDA opiera się na przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca i ma na celu wspomaganie osób dotkniętych tym syndromem w pokonywaniu trudności życiowych związanych z dzieciństwem w rodzinie alkoholowej.

W ramach terapii DDA, będziesz miał/miała możliwość:

Zrozumienia swojego doświadczenia: Podczas terapii będziemy analizować wpływ dzieciństwa w rodzinie alkoholowej na Twoje dorosłe życie. Będziesz miał/miała szansę zrozumieć, jakie emocje i zachowania mogły się u Ciebie rozwinąć w wyniku tych doświadczeń.

Przepracowania traumy: Wspólnie będziemy pracować nad przepracowaniem traumy związanej z życiem w rodzinie alkoholowej. Terapia DDA opiera się na technikach terapeutycznych stosowanych w terapii PTSD, które mogą pomóc Ci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i wspomnieniami.

Rozwoju zdrowych relacji: W terapii DDA będziesz miał/miała możliwość nauczenia się zdrowych wzorców komunikacyjnych i rozwoju zdrowych relacji. Będziemy również pracować nad budowaniem pewności siebie i radzeniem sobie z niskim poczuciem własnej wartości, które często występuje u osób dotkniętych syndromem DDA.

Terapia DDA może przynieść wiele korzyści, takich jak:

Zwiększenie samoakceptacji i pewności siebie
Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem i problemami
Rozwinięcie zdrowych wzorców zachowań i komunikacji
Lepsze zrozumienie swoich emocji i potrzeb
Przepracowanie traumy i przeszłości
Poprawa jakości życia i satysfakcji z niego
Zachęcam do skorzystania z terapii DDA, jeśli odczuwasz trudności w swoim życiu związane z dzieciństwem w rodzinie alkoholowej. Razem możemy pracować nad tym, abyś mógł/mogła osiągnąć zdrowie emocjonalne i pełniejsze, satysfakcjonujące życie. Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na pierwszą sesję terapeutyczną.

Terapia DDA jest indywidualnym podejściem terapeutycznym skierowanym do osób dorosłych, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Chociaż nie jest ona formalnie uznawana przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-11, syndrom DDA jest realnym problemem, który może prowadzić do licznych trudności życiowych.

Terapia DDA opiera się na przepracowaniu dysfunkcyjnych wzorców. W przypadku osób dorosłych, które doświadczyły syndromu DDA, terapia ma na celu identyfikację i przepracowanie negatywnych konsekwencji więzi z rodzicem alkoholikiem. Terapeuci pomagają w nawiązywaniu zdrowych relacji, radzeniu sobie z emocjami i tożsamością, oraz rozwijaniu umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Objawy syndromu DDA w dorosłym życiu mogą obejmować problemy związkowe, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, niską samoocenę, brak pewności siebie, nadmierną potrzebę zadowolenia innych oraz trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Terapia DDA może przynieść wiele pozytywnych efektów, takich jak poprawa jakości życia, zwiększenie samoświadomości i samoakceptacji, rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem oraz poprawa relacji interpersonalnych. Dzięki terapii osoby dorosłe z syndromem DDA mogą zacząć budować zdrowe i pełne życie, wolne od negatywnych wpływów dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym.

Z przyjemnością przedstawiam ofertę terapii DDA, która jest skierowana do osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Terapia DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) jest oparta na przepracowaniu dysfunkcyjnego wzorca i ma na celu pomóc osobom zespołem DDA w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z ich dzieciństwa w rodzinie alkoholowej.

Terapia DDA polega na indywidualnych sesjach terapeutycznych, które są prowadzone przez doświadczonych terapeutów specjalizujących się w pracy z problemem alkoholizmu. Podczas terapii skupiamy się na identyfikowaniu i przepracowywaniu objawów syndromu DDA, które mogą przypominać objawy PTSD (Zespół Stresu Pourazowego) obserwowane u żołnierzy powracających z wojny.

Nasza terapia skupia się na wsparciu i ułatwieniu procesu uzdrawiania, który umożliwia klientom zmierzenie się z trudnościami związanymi z traumą dzieciństwa. Poprzez holistyczne podejście, staramy się pomóc klientom w zrozumieniu i zaakceptowaniu traumy, a jednocześnie rozwijamy umiejętności radzenia sobie i budowania zdrowszych relacji.

Nasi terapeuci są doświadczeni i posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę dotyczącą terapii DDA. W trakcie sesji terapeutycznych wspieramy klientów w procesie odkrywania swoich potrzeb, rozpoznawania i zmieniania szkodliwych wzorców zachowań oraz rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie.

Efekty terapii DDA są różne dla każdej osoby, jednak wiele osób zgłasza poprawę w zakresie samoświadomości, zdolności do budowania zdrowych relacji, radzenia sobie z emocjami oraz zmniejszenie objawów związanych z syndromem DDA. Terapia daje klientom narzędzia, które pozwalają im przezwyciężać trudności związane z traumą dzieciństwa i prowadzić bardziej satysfakcjonujące i pełne życie.

Jeśli jesteś osobą dorosłą pochodzącą z rodziny z problemem alkoholowym i chciałbyś skorzystać z terapii DDA, zapraszamy do kontaktu. Nasi terapeuci są gotowi, by towarzyszyć Ci w Twojej drodze ku uzdrowieniu i rozwojowi osobistemu.

Terapia DDA warszawa

Terapia DDA warszawa

Terapia DDA warszawa

Terapia DDA warszawa

Co może dać Ci hipnoterapia?

Poznanie i zmianę wpływu negatywnych doświadczeń na obecną sytuację. Poznanie korelacji pomiędzy tym, co wydarzyło się w przeszłości i jaki wpływ mają te doświadczenia na obecną sytuację. Dzięki temu możliwe jest przejście do kolejnego etapu hipnoterapii, w którym uzyskasz ode mnie wsparcie, które jest niezwykle istotne dla powodzenia procesu. Celem tego etapu jest zamknięcie wydarzeń z przeszłości oraz poszukiwanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem obecnego potencjału bez obciążenia doświadczeniami z dzieciństwa. Zbudujesz pozytywny obraz własnej osoby, uwierzysz w siebie i dokonasz korzystnych i potrzebnych zmian. Zobaczysz zmianę w swoim stanie emocjonalnym i mentalnym, a zupełnie nowe wzorce zachowań staną się dla Ciebie całkowicie naturalne 💛.

Terapia indywidualna sprzyja bliskiej relacji z terapeutą, co przekłada się na zwierzenia i dogłębne zrozumienie problemów i emocji, nawet tych najbardziej skrywanych. Jasne, możesz to zrobić poprzez tradycyjną psychoterapię. Jeśli lubisz długo się babrać w tym „błotku”. Otóż badania pokazują, że hipnoterapia ma 93% skuteczności przy 6 sesjach, a tradycyjna psychoterapia 38% skuteczności przy 600 sesjach. (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970). Możesz też nic nie robić i dalej żyć tak jak żyłaś. Przecież jakoś dajesz radę, prawda? Bez względu na to jaką drogę wybierzesz, chcę żebyś wiedziała, że nie jesteś w tym osamotniona. Ja też kiedyś przez to przechodziłam. Po 10 latach różnych terapii W KOŃCU pomogła mi hipnoterapia.

Zapisz się na darmową konsultację